N & E
Napoléon & Empire

Bonaparte, Joseph

Portraits slideshow

Previous page Previous page
Next page Next page
Bonaparte, Joseph
Joseph Bonaparte (1768-1844) - King of Naples, later King of Spain
   [ < Charles Bonaparte ]   [ Exit slideshow ]   [ Napoleon > ]  
[ Go to biography ]